VAŠE DÍTĚ (Převratný pokrok prenatální diagnostiky)

Film vypráví o historii vývoje prenatální diagnostiky a etických otázkách, které s sebou přináší, očima odborníků a žen, do jejichž životů moderní věda zasáhla.

S německou historičkou mateřství se seznámíme s vývojem embryologie na počátku 20. století a pochopíme, jak tato věda dodnes ovlivňuje pohled na umělé přerušení těhotenství v různých zemích. S americkým profesorem se dozvíme více o revoluci, kterou přinesl ultrazvuk, a etických problémech s tím spojených. Francouzský profesor genetiky vysvětlí, proč a jak se tato disciplína stala dalším převratným oborem, a popíše současný trend využívání umělé inteligence.

Zároveň se budeme zabývat tím, jak ženy reagují na to, co by se dalo nazvat novou « biologickou mocí ».

Náš štáb bude natáčet ve třech zemích, kde už samotná statistická čísla naznačují odlišnost přístupu. Návrh na umělé přerušení těhotenství z důvodu negativní diagnózy se v roce 2020 týkal 0,25 % všech těhotných žen v Německu, 0,33 % v České republice a 0,40 % ve Francii. V Německu se pro pokračování těhotenství rozhodlo 69 % žen, v České republice pouze 28 % a ve Francii 55 %.

Ačkoli se bude jednat o paralelní vyprávění, pro přehlednost je nejprve uvedena část věnovaná « odborníkům » a poté část věnovaná « ženám ».

52minutový dokument

Jan Vasak a Camille Monin